นวัตกรรมเพื่อชีวิต

BIOMT รับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล และรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น เม็ด แคปซูล หรือแบบผง ภายใต้มาตรฐาน GMP และ อย.(ประเทศไทย)

นวัตกรรมเพื่อชีวิต

BIOMT รับวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล และรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น เม็ด แคปซูล หรือแบบผง ภายใต้มาตรฐาน GMP และ อย.(ประเทศไทย)

ทำไมต้องเลือก BIOMT?

นวัตกรรมเพื่อชีวิต

เพราะเรามีทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์หลากหลายด้าน เช่น ชีวะโมเลกุล อุตสาหกรรมอาหาร เภสัชกร พันธุวิศวกรรม ที่ร่วมกันค้นคว้าวิจัยและรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและทันสมัย

เพราะเราใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตและการคัดกรองทุกขั้นตอนที่เราเลือกใช้ต้องมีผลรับรองวิธีการตรวจสอบวิธีการให้ผลดีกับผู้ผลิตได้จริงและไม่มีความอันตราย เพราะเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ในทุก ๆ อย่างไม่แปลว่าจะเป็นประสิทธิภาพรวมไปถึงการควบคุมการผลิตอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและพร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนสินค้าออกจากตู้

เพราะเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมไปถึงการควบคุมการผลิตอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และพร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าในทุกๆด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนสินค้าออกวางตลาด

ทำไมต้องเลือก BIOMT?

นวัตกรรมเพื่อชีวิต

เพราะเรามีทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์หลากหลายด้าน เช่น ชีวะโมเลกุล อุตสาหกรรมอาหาร เภสัชกร พันธุวิศวกรรม ที่ร่วมกันค้นคว้าวิจัยและรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและทันสมัย

เพราะเราใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตและการคัดกรองทุกขั้นตอนที่เราเลือกใช้ต้องมีผลรับรองวิธีการตรวจสอบวิธีการให้ผลดีกับผู้ผลิตได้จริงและไม่มีความอันตราย เพราะเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ในทุก ๆ อย่างไม่แปลว่าจะเป็นประสิทธิภาพรวมไปถึงการควบคุมการผลิตอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและพร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนสินค้าออกจากตู้

เพราะเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมไปถึงการควบคุมการผลิตอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และพร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าในทุกๆด้าน ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนสินค้าออกวางตลาด

ผลงานของเรา

VIEW MORE

ผลงานของเรา

VIEW MORE

CONTACT INFORMATION

บริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด
116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel: (+662)-086-2424

E-mail: info@biomtpharma.com

ติดต่อฝ่ายขาย: 098-947-1201, 093-639-3870

facbook instragram line

CONTACT INFORMATION

บริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด

116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อฝ่ายขาย: 098-947-1201, 093-639-3870

E-mail: info@biomtpharma.com

facbook instragram line