ติดต่อเรา

Service Areas:

116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

info@biomtpharma.com

ติดต่อฝ่ายขาย: 098-947-1201, 093-639-3870

facbook instragram line

ติดต่อเรา

Service Areas:

116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

info@biomtpharma.com

ติดต่อฝ่ายขาย:
098-947-1201
093-639-3870

facbook instragram line

CONTACT INFORMATION

บริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด
116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel: (+662)-086-2424

E-mail: info@biomtpharma.com

ติดต่อฝ่ายขาย: 098-947-1201, 093-639-3870

facbook instragram line

CONTACT INFORMATION

บริษัท ไบโอฟาร์มาเทค จำกัด

116/29 ซอยสุขุมวิท 23 , แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อฝ่ายขาย: 098-947-1201, 093-639-3870

E-mail: info@biomtpharma.com

facbook instragram line